Kotihoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat:

Lyhyt kuvaus

Kotihoito- ja hoivapalvelut tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta.

Tarkempi kuvaus

  • Kotihoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat:
  • Henkilökohtaisen hygienian hoito
  • Lääkehoidon toteutus ja seuranta
  • Verenpaineen- ja verensokerin mittaukset
  • Ruokailuissa avustaminen, tarvitse apu syömisestä
  • Ruokahuolto, käydään asiakkaan kanssa kaupassa tai asiakkaan puolesta kaupassa asiointi
  • Avustusten sekä tukien haku ja neuvonta
  • Omaishoitajan sijaisena toimiminen
  • Kotisiivous ja toimistosiivous, yksityiset ja yritykset
  • Lasten hoito, esimerkiksi jos vanhemmilla tärkeä meno tai lapsi ei voi jäädä yksin kotiin. Huoltajan ohje